چهارشنبه 14 مرداد 1394 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. August 05, 2015

جشنواره ورزشی دانشجویان استان
تاریخ درج : خوانده شده : 26 ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد(خانم قدسیه روان بخش)

تاریخ درج : خوانده شده : 47 ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم  سالتحصیلی 94-1393 درس عملی ژنتیک 2 را پاس نموده اند
تاریخ درج : خوانده شده : 251 ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد(آقای سید صمد حسینی)

تاریخ درج : خوانده شده : 165 ادامه مطلب

دروس ارائه شده و زمانبندی نیمسال تابستانی94-93


شروع انتخاب واحد

94/04/09

پایان انتخاب واحد

94/04/11

شروع کلاسها

94/04/20

پایان کلاسها

94/05/29
رديف

نام_درس

تعداد_واحد

1

انديشه اسلامي (1)

2

2

انديشه اسلامي (2)

2

3

اخلاق اسلامي

2

4

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

5

تفسير موضوعي قرآن

2

6

فارسي

3

7

زبان خارجي

3

8

دانش خانواده و جمعيت

2تاریخ درج : 7/4/1394 خوانده شده : 656 ادامه مطلب


موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز با همکاری سازمان انتقال خون برگزار میکند.

هزینه هر کارگاه 1000000 ریال می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به خانم پیدا (کتابخانه)مراجعه فرمائید.
تاریخ درج : 17/2/1394 خوانده شده : 191 ادامه مطلب

تغییر ایمیل جناب آقای دکتر سلطانعلی محبوب
تاریخ درج : 19/12/1393 خوانده شده : 478 ادامه مطلب

1234567


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.