موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid
building
building2
previous arrow
next arrow

پروپوزال نویسی
پروپوزال نویسی
مقال نویسی
کارگاه مهارت دکتر جبلی
(رویداد استار تاپی گروه صنعتی سن ایچ)

(رویداد استار تاپی گروه صنعتی سن ایچ)
جهت جذب ایده های نخبگان در سطح ملی از دانشجویان و
اساتید گرامی دعوت بعمل می آورد

سخنرانی4

مجموعه سخنرانی های موسسه آموزش عالی ربع رشید
:عنوان
"مباحث و مسائل اخلاقی در ژنتیک"
سخنران:سرکار خانم دکتر جبلی
زمان: ساعت 10:30 روز سه شنبه 1402/09/14
مکان: کلاس شماره 1 موسسه

سخنرانی4
ارشد بیولوژی
سخنرانی4
جلسه توجیهی
کارگاه اموزش 6 اسفند
کارگاه dna دکتر جبلی
15 خرداد
15 خرداد