موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid
building
building2
previous arrow
next arrow

استعداد درخشان

فراخوان موسسه آموزش عالی ربع رشید در مورد پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان و نفرات اول در دوره ی کارشناسي ارشد در سال تحصیلی 1403-1402 (جهت اطلاع و اقدام لازم به کارشناسان مربوطه تا مورخ 9 مرداد مراجعه فرمایید.

کارگاه مهارت دکتر جبلی
کارگاه مهارت دکتر جبلی

(رویداد استار تاپی گروه صنعتی سن ایچ)
جهت جذب ایده های نخبگان در سطح ملی از دانشجویان و
اساتید گرامی دعوت بعمل می آورد

کارگاه dna دکتر جبلی
کارگاه dna دکتر جبلی

جدول کلي مبالغ وام هاي دانشجويي نيمسال دوم 1401

کارگاه dna دکتر جبلی

کارگاه اموزش 6 اسفند
کارگاه dna دکتر جبلی