موسسه آموزش عالی ربع رشید

 اداره آموزش

مدیر آموزش : مرتضی واحد جباری 

اداره آموزش واحد اداري موسسه مي باشد كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان را از قبيل ثبت نام   اوليه دانشجويان ،انتخاب واحد، تنظيم كارتهاي دانشجويي،تنظيم برنامه هاي درسي،ودعوت مدرسين وتنظيم برنامه هاي امتحاني وابلاغ به مدرسين مربوطه،انجام امور مربوط به حذف واضافه وكنترل واحدهاي دانشجويان ،نظارت بر تشكيل مرتب كلاسها ودريافت گزارش غيبت دركلاس واقدام برابر مقررات ،دريافت ريز نمرات وارزيابي آن وكنترل نمرات دانشجويان واعلام دانشجويان مشروط ودانشجويان ممتاز،اقدامات لازم به درخواست تجديد نظر دانشجويان ،انجام امور مربوط به مرخصي تحصيلي ،انصراف ازتحصيل،انتقال و تغيير رشته،مهمان دانشجويان ،صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان،انجام امور مربوط به آمار ،معرفي دانشجويان به ساير دانشكده ها جهت تحصيل برخي ازدروس،معرفي به تربيت بدني ،ارائه فرم قرارداد حق التدريسي به اساتيدوجمع آوري مدارك وكنترل وارسال آنها به آموزش كل،ارائه برگ تسويه حساب به دانشجويان وتحويل مدارك دانشجو جهت فارغ التحصيلي وانجام كليه امورمربوط به فارغ التحصيلي اعم از ثبت وكنترل ريزنمرات وتكميل فرمها وضميمه نمودن مدارك ومعرفي جهت انجام طرح ومعرفي به نظام وظيفه ،جواب گويي روزانه به دانشجويان دركليه مسائل آموزشي را انجام می دهد.

شرح وظایف

1- ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و بخش نامه های آموزشی وزارتخانه ای و دانشگاهی 

2- برنامه ریزی و نظارت بر پذیرش دانشجویان در دو نیمسال تحصیلی

3- شناسایی و ارائه راه حل مناسب برای مشکلات آموزشی دانشجویانی که در روند تحصیل خود با مشکلات پیش بینی نشده ای روبرو می شوند.

4- شناسایی و تلاش در جهت رفع نکات مورد ابهام در آیین نامه های آموزشی

5- استعلام و انجام مکاتبات با وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در موارد لازم

6-  راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان و دانشجویان و فارغ التحصیلان( در موارد ارجاعی مربوط به دوره کارشناسی)

7- انجام هماهنگی ها و مذاکرات لازم با مراجع ذیربط خارج از دانشگاه جهت ایجاد و ارائه تسهیلات لازم آموزش (از جمله مذاکره با سازمان نظام وظیفه عمومی، سازمان سنجش آموزش کشور)

8- بررسی و پاسخگویی به تقاضای انتقالی و میهمان براساس آیین نامه ، بخش نامه ها و رویه های مربوطه

9- تلاش در جهت حفظ و افزایش انگیزه تحصیلی در دانشجویان

10- تلاش در جهت استفاده بهینه از امکانات و تکنولوژی روز در راستای به روزرسانی و کارآمدتر ساختن رویه های جاری آموزشی موجود

11-  کمک به سیاست گذاری مناسب آموزشی و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه

12-  بررسی و ارزیابی کارشناسان ، مقررات آموزشی موجود و ارائه بازخوردهای لازم به مسئولین ذیربط

کارشناسان آموزش

زهرا کاظمی

داخلی: 13

حجت‌اله سقتی

داخلی: 15

حبیب محمدپور

داخلی: 14

سمیرا احسانی

داخلی: 16

سارا علیمحمدی

داخلی: 16


کارشناسان آزمایشگاه

علی معماری

داخلی: 27