موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

اساتید گروه علوم زیستی

(تمام وقت – پاره وقت و مدعو)

دکتر اسماعیل جبارزاده

دکتر محمد حسن شاه حسینی

دکتر سلطلنعلی محبوب

دکتر مصطفی ولی زاده

دکتر ناصر احمدی اصل

دکتر محمد تورچی

دکتر محمدرضا جبارزاده

دکتر علی اکبر ابوالفتحی

دکتر غلامرضا زرینی

دکتر افشین جوادی

دکتر صدیف آزاد مرد

دکتر سید علی رحمانی

دکتر جلال محمدی

دکتر نازلی خواجه نصیری

دکتر وحید جواهرزاده

دکتر آسیه جبلی

دکتر آیدا حسین زاده ماهوتچی

دکتر علیرضا دهناد

دکتر بهزاد یثربی

دکتر صادق ابراهیم پور

دکتر محمدرضا همتی

دکتر فلور زرگری

دکتر رسول شریفی

دکتر بهنام کاظم پور

دکتر افسانه یوسف پور

دکتر رقیه رضایی

دکتر نرگس صبوری

دکتر سیما جبارزاده

دکتر پریزاد الهوردی خان وزیری

دکتر زهره جهان افروز

دکتر مریم جعفرزاده

دکتر زهرا پاینده

دکتر شبنم فائضی

دکتر سهیلا شایان

دکتر خداویردی عباس زاده

آقای علی معماری

آقای رسول شهنازی

آقای مرتضی واحد جباری

خانم سمانه بشیری

آقای سید داود مدینه زاد

آقای غلامعلی ترابی

آقای علیرضا پور محمد

آقای یوسف لقاپور

آقای محمد ادیب پور

آقای موسی غیور

خانم مریم آذر فرین

خانم مرجان عرفانی

خانم محجل شجاء

خانم اکرم مردی

خانم شهرزاد یاوری

خانم حکیمه قربانی

خانم نفیسه شیرین بیگی

خانم بنفشه مامیگونیانس

آقای رشید شکوفه

آقای محمد امین اسماعیل زاده

خانم هلدا دانایی

خانم سیما مجیدی

خانم حلیمه امیر آزاد

خانم مریم اشجاران

خانم سپیده ولی زاده

آقای بهروز دقیق آذر

خانم رعنا یوسف زاده