موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی : یوسف بشیری                        

تلفن تماس مستقیم : 36610555-041     داخلی : 34

سوابق مسئولیت کاری:

  • در سازمان های متعددی در زمینه های آموزشی و مالی دارای تجارب اداری میباشد که به تعدادی از آنها اشاره میشود.

  •  مسئول آموزش دانشکده پزشکی

  •  معاون آموزش دوره های شبانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  •  معاون امور اجتماعی بهزیستی استان آذربایجان شرقی

  •  مدیر کل خدمات اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  • فعلا نیز بعنوان معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی موسسه آموزش عالی ربع‌رشید انجام وظیفه مینماید.

امور مالی, امور اداری, تدارکات و پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی از جمله حوزه های کاری این معاونت می‌باشد.