موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

شرح وظایف معاون آموزشی:

‌1) اداره کلیه امور آموزش ودوره‌های تحصیلات تکمیلی موسسه.

2) مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط.

3) نظارت بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

‌4) نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته وبرنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه

‌5) تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه.

‌6) برنامه‌ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط.

7). نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

8) ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست موسسه و‌اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.

‌9) برنامه‌ریزی گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در موسسه.

2 – معاون پژوهشی:

‌1) مطالعات لازم در زمینه فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه.

2) تماس با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

‌4) اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته به موسسه.

4) همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی‌بین موسسه و سایر مؤسسات.

‌5) همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر دانشگاهی.

‌6) نظارت بر کلیه امور پژوهشی موسسه ، کتابخانه‌ و بانکهای اطلاعاتی.

7) تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای‌پژوهشی موسسه.