موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid
مراسم تقدیر از تیم های والیبال دختران و پسران موسسه در جشنواره ورزشی دانشجویان موسسات آموزش عالی استان – با حضور جناب آقای دکتر جبارزاده رئیس محترم موسسه

 


مراسم اهدای جوایز به کاپیتان تیم والیبال برادران به مناسبت کسب مقام قهرمانی
در مسابقات بین موسسات استان
توسط جناب آقای دکتر جبارزاده رئیس موسسه


مراسم اهدای جوایز به مناسبت کسب مقام نائب قهرمانی شنای خواهران
در مسابقات بین موسسات استان
توسط جناب آقای دکتر جبارزاده رئیس موسسه

اعضای تیم والیبال موسسه در جشنواره ورزشی دانشجویان موسسات آموزش عالی استان
به همراه معاون محترم امور دانشجویی و فرهنگی


اعضای تیم فوتسال موسسه در جشنواره ورزشی دانشجویان موسسات آموزش عالی استان


مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی وغیردولتی استان آذربایجان شرقی


کسب مقام اول شطرنج خواهران
در چهارمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی وغیردولتی
 استان آذربایجان شرقی


کسب مقام اول شنا خواهران
در چهارمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی وغیردولتی
 استان آذربایجان شرقی


کسب مقام دومی و سومی تنیس روی میز برادران
در چهارمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی وغیردولتی
 استان آذربایجان شرقی


اعضای تیم تنیس روی میز موسسه در چهارمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی وغیردولتی استان آذربایجان شرقی


اعضای تیم فوتسال موسسه در چهارمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی وغیردولتی
 استان آذربایجان شرقی

 


اهدای جایزه به عضو تیم تکواندوی موسسه
به مناسبت کسب مقام اول تکواندوی خواهران در مسابقات منطقه 3 کشور و راهیابی به مسابقات ورزشی بین مناطق (کشوری)
توسط رئیس محترم موسسه جناب آقای دکتر محبوب


تقدیر از عضو تیم شنای موسسه به مناسبت کسب مقام دوم در مسابقات شنای خواهران منطقه 3 کشور و راهیابی به مسابقات ورزشی بین مناطق (کشوری)
 توسط رئیس محترم موسسه جناب آقای دکتر محبوب


تقدیر از عضو تیم شنای موسسه به مناسبت کسب مقام دوم در مسابقات شنای خواهران منطقه 3 کشور و راهیابی به مسابقات ورزشی بین مناطق (کشوری)
 توسط رئیس محترم موسسه جناب آقای دکتر محبوب


تقدیر از آقای حسن بابائی نفر دوم دو و میدانی برادران منطقه 3 کشور و راهیابی به مسابقات ورزشی بین مناطق (کشوری)
توسط رئیس محترم موسسه جناب آقای دکتر محبوب


تقدیر از آقای میر ابراهیم همایون نفر سوم مسابقات پینگ پنگ برادران منطقه 3 کشور و راهیابی به مسابقات ورزشی بین مناطق (کشوری)

توسط رئیس محترم موسسه جناب آقای دکتر محبوب

 


 افتخار آفرینی و موفقیت های ورزشی دانشجویان موسسه همچنان ادامه دارد…