موسسه آموزش عالی ربع رشید

                      Higher Education instiute of

                              Rab-e-Rashid

building
building2
previous arrow
next arrow

اخبار ها

استعداد درخشان

فراخوان موسسه آموزش عالی ربع رشید در مورد پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان و نفرات اول در دوره ی کارشناسي ارشد در سال تحصیلی 1403-1402 (جهت اطلاع و اقدام لازم به کارشناسان مربوطه تا مورخ 9 مرداد مراجعه فرمایید.

کارگاه مهارت دکتر جبلی
کارگاه مهارت دکتر جبلی

(رویداد استار تاپی گروه صنعتی سن ایچ)
جهت جذب ایده های نخبگان در سطح ملی از دانشجویان و
اساتید گرامی دعوت بعمل می آورد

کارگاه dna دکتر جبلی
کارگاه dna دکتر جبلی

جدول کلي مبالغ وام هاي دانشجويي نيمسال دوم 1401

کارگاه dna دکتر جبلی

اطلاعیه ها

کارگاه اموزش 6 اسفند
کارگاه dna دکتر جبلی