موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

دکتر محمد حسن شاه حسینی

نام و نام خانوادگي: محمد حسن (حمید) شاه حسینی
تاريخ و محل تولد: 1 / 12 / 1344 ، ايران/تهران
ملیت و مذهب: ايراني/ شیعه
وضعیت تاهل: متإهل (2 فرزند)

 

 

Family name: Shahhosseiny Name: Mohammad Hassan
Date and place of birth: 20/02/ 1966 Tehran-Iran
Nationality: Iranian
Mobile: 0912 3304069

دانلود رزومه