موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

سرپرست دفتر مشاوره : مهناز احمدی انور                        

تلفن تماس مستقیم : 36678593-041   36665138-041     داخلی : 31

سوابق مسئولیت کاری:

  •  مشاور تحصیلی سنجش و دانش

  •  مربی مهارت های زندگی کمیته امداد شمیرانات تهران

  •  روانشناسی بالینی ترک اعتیاد آریانا

سوابق آموزشی

  • گذراندن دوره ی درمان شناختی رفتاری اختلالات روانشناختی (افسردگی, وسواس, اضطراب)

  •  دوره درمان نگهدارنده با متادون در معتادان mmt

  •  دوره آمار و روش تحقیق

  •  دوره های امداد گری هلال احمر, دوره مربیگری آموزش پیش از ازدواج ToT