موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

معرفی انجمن:

انجمن علمی زیست‌شناسی ربع رشید در سال 1397 به پیشنهاد تعدادی از دانشجویان و با تلاش جمعی از اساتید موسسه آموزش عالی ربع‌رشید و با هدف ارتقا سطح علمی دانشجویان و همچنین رشد مشارکت دانشجویان در برخی فعالیت های موسسه پایه ریزی شد. عمده فعالیت این انجمن در راستای توانمند سازی علمی دانشجویان بوده اما این مجموعه در کنار فعالیت های علمی از انجام سایر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیز غافل نبوده و تا حدودی وارد مباحث اقتصادی و کارآفرینی نیز شده است. انتشار نشریات علمی ، برگزاری کارگاه های آموزشی عملی در زمینه ی علوم و فنون کاربردی برای دانشجویان ، برگزاری جلسات هم اندیشی و همچنین استفاده از استعدادهای دانشجویان عضو انجمن در فعالیت های دانشجویی از جمله اقدامات و فعالیت های این انجمن تا کنون بوده است.
انتشار فصل نامه ی بیولوژی در هزاره ی سوم که یک فصل نامه ی علمی و آموزشی در زمینه علوم زیستی و پزشکی به شمار میرود و محتوای آن که توسط دانشجویان و اساتید پس از داوری اساتید مطرح هر زمینه تهیه و تنظیم میشود یکی از اقداماتی میباشد که ذیل مجموعه ی انجمن علمی زیست‌شناسی ربع رشید به فعالیت پرداخته است.
انجمن علمی علی رغم استفاده از استعدادهای فردی دانشجویان در پیشبرد اهداف خود سعی در توانمندسازی اعضا در سایر ابعاد علمی و اجتماعی نیز دارد.

اعضای شورای مرکزی:

  • امیر محمد مناف‌زاده
  • سجاد عباسی
  • صبا باغشمالی
  •  علی رحیمی نژاد
  •  پولت بت بنیامین


دریافت فرم عضویت در انجمن:


دریافت نسخه دیجیتالی نشریه بیولوژی در هزاره سوم :

در حال بارگذاری…


دستاورد های انجمن علمی زیست شناسی:

  • شرکت در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
  •  برگزاری ستاد استقبال ورودی 97
  •  برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی متعدد
  •  ثبت اختراع سیستم استریلیزاسیون و پایش وضعیت محیط اتاق عمل توسط آقای محمد رضا بهاری

تماس با انجمن:

شماره تماس : 36687593-041 داخلی 17 خانم دکتر خواجه نصیری