موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

مدیر امور اداری : اسماعیل شیخلو

                       

تلفن تماس مستقیم : 36670722-041     داخلی : 48

سوابق مسئولیت کاری:

  • مسئول تغذیه بیمارستان قمر بنی‌ هاشم خوی

  •  مدیر بیمارستانهای قمر بنی هاشم و شهید مدنی خوی

  •  کارشناس رسیدگی به اسناد پزشکی شبکه بهداشت و درمان خوی

  • مسئول دبیرخانه و هیئت انتظامی بدوی نظام پزشکی خوی

  •  مسئول دفتر استاندار آذربایجان شرقی

  •  از سال 1397/12/1 تا به حال بعنوان مدیر امور اداری موسسه آموزش عالی ربع‌رشید مشغول به فعالیت میباشد.