موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

شرح وظایف

1- ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و بخش نامه های آموزشی وزارتخانه ای و دانشگاهی

2- برنامه ریزی و نظارت بر پذیرش دانشجویان در دو نیمسال تحصیلی

3- شناسایی و ارائه راه حل مناسب برای مشکلات آموزشی دانشجویانی که در روند تحصیل خود با مشکلات پیش بینی نشده ای روبرو می شوند.

4- شناسایی و تلاش در جهت رفع نکات مورد ابهام در آیین نامه های آموزشی

5- استعلام و انجام مکاتبات با وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در موارد لازم

6-  راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان و دانشجویان و فارغ التحصیلان( در موارد ارجاعی مربوط به دوره کارشناسی)

7- انجام هماهنگی ها و مذاکرات لازم با مراجع ذیربط خارج از دانشگاه جهت ایجاد و ارائه تسهیلات لازم آموزش (از جمله مذاکره با سازمان نظام وظیفه عمومی، سازمان سنجش آموزش کشور)

8- بررسی و پاسخگویی به تقاضای انتقالی و میهمان براساس آیین نامه ، بخش نامه ها و رویه های مربوطه

9- تلاش در جهت حفظ و افزایش انگیزه تحصیلی در دانشجویان

10- تلاش در جهت استفاده بهینه از امکانات و تکنولوژی روز در راستای به روزرسانی و کارآمدتر ساختن رویه های جاری آموزشی موجود

11-  کمک به سیاست گذاری مناسب آموزشی و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه

12-  بررسی و ارزیابی کارشناسان ، مقررات آموزشی موجود و ارائه بازخوردهای لازم به مسئولین ذیربط