يکشنبه 6 اسفند 1396 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. February 25, 2018

 
تاریخ:10/6/1394

تاریخ:10/6/1394

تاریخ:10/6/1394

تاریخ:5/3/1395

تاریخ:5/3/1395

تاریخ:5/3/1395کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.