يکشنبه 30 مهر 1396 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. اكتوبر 22, 2017

 

موسسه آموزش عالی ربع رشید در نظر دارد در تاریخ 95/09/23 روز سه شنبه ساعت 15 مراسمی جهت گرامیداشت هفته پژوهش برگزار نماید . از تمامی اساتید و دانشجویان پژوهشگر دعوت می شود با مراجعه به سایت موسسه و تکمیل فرم پژوهشگر برتر و تحویل آن به مدیرگروه علوم زیستی(آقای دکتر مختارزاده) تا مورخه 95/09/15 اقدام نمایند.

                                       با تشکر (امور پژوهشی موسسه)


مقالات و فعالیت های تحقیقاتی جدید به  چاپ رسیده موسسه ریع رشید  1395/8/6

خانم سولماز چمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی- چهاردهمین کنفرانس بین المللی بیوشیمی در دانشگاه شهید بهشتی – عنوان مقاله : اثر نوروپروتکتیو مهار کننده همولوگ فسفاتاز تنسین در آسیب ایسمیک رپرفیوژن مغزی خانم حسنیه رجاوند - دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی- مقاله بصورت سخنرانی در هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی  با عنوان : اثر آتورواستاتین بر مرگ برنامه ریزی شده سلول در هیپوکامپ رت های هیپر کلسترولمیک نر خانم مرجان عرفانی – مقاله تحت عنوان : Evaluation of the effect of time change in cognitive function in volunteers in Tehran  در ژورنال Canadian center of science and education 2016

 

خانم میترا نیک آسا – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی – مقاله بصورت سخنرانی در کنفرانس بین المللی زیست شناسی 1395 – با عنوان : اثر رژیم غذایی پر کلسترول بر هموستاز کلسترول مغزی و نورودژنراسیون در هیپوکامپ رت آقای دکتر مختار زاده – مقاله بصورت سخنرانی در در هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی 1395 با عنوان تهیه و بررسی کارایی نانوپارتیکل های پلی اتیلن حاوی SHRNA علیه BCL-XL هدفمند شده با پپتید های P53 در سلول سرطان سینه

مقالات زیر  توسط جناب آقای دکتر احد مختارزاده عضو محترم هیئت علمی موسسه آموزش عالی ربع رشید در سال 2016 منتشر شده است:

 1. Ahad Mokhtarzadeh, Abbas Alibakhshi, Maryam Hejazi, Yadollah Omidi: Bacterial-derived biopolymers: advanced natural nanomaterials for drug delivery and tissue engineering. TrAC Trends in Analytical Chemistry 06/2016;  DOI:10.1016/j.trac.2016.06.013.  Impact factor: 7/48

   

 2. Ahad Mokhtarzadeh, Abbas Alibakhshi, Hajar Yaghoobi, Maryam Hashemi, Maryam Hejazi, Mohammad Ramezani: Recent advances on biocompatible and biodegradable nanoparticles as gene carriers. Expert Opinion on Biological Therapy 03/2016; 16(6). DOI:10.1517/14712598.2016.1169269. Impact factor: 3/43

 

 1. Ahad Mokhtarzadeh, Maryam Tabarzad, Javad Ranjbari, Miguel de la Guardia, Maryam Hejazi, Mohammad Ramezani: Aptamers as smart ligands for nano-carriers targeting. TrAC Trends in Analytical Chemistry 06/2016;  DOI:10.1016/j.trac.2016.06.018. Impact factor: 7/48

   

   

 2. Zohreh Hafezi Ghahestani, Fatemeh Alebooye Langroodi, Ahad Mokhtarzadeh, Mohammad Ramezani, Maryam Hashemi: Evaluation of anti-cancer activity of PLGA nanoparticles containing crocetin. Artificial Cells 06/2016; DOI:10.1080/21691401.2016.1198359  Impact factor: 2/02

   

 3. Mohammad Hasanzadeh, Nasrin Shadjou, Ahad Mokhtarzadeh, Mohammad Ramezani: Two dimension (2-D) graphene-based nanomaterials as signal amplification elements in electrochemical microfluidic immune-devices: Recent advances. Impact factor: 3/44

   

 4. Mohammad Hasanzadeh, Ayub Karimzadeh, Sattar Sadeghi, Ahad Mokhtarzadeh, Nasrin Shadjou, Abolghasem Jouyban: Graphene quantum dot as an electrically conductive material toward low potential detection: A new platform for interface science. Journal of Materials Science Materials in Electronics 03/2016; 27(6). DOI:10.1007/s10854-016-4590-6. Impact factor: 1/79

   

 5. Ahad Mokhtarzadeh, Hamideh Parhiz, Maryam Hashemi, Khalil Abnous, Mohammad Ramezani: P53-Derived peptides conjugation to PEI: An approach to producing versatile and highly efficient targeted gene delivery carriers into cancer cells. Expert Opinion on Drug Delivery 12/2015; 13(4). DOI:10.1517/17425247.2016.1126245. Impact factor: 5/43

 

 


لیست مقالات و کنگره های جدید اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی ربع رشید

ضمن تشکر و قدردانی از اساتید و دانشجویان محترم

 

 • مقاله آقای دکتر جلال محمدی با عنوان کاربرد ذخیره انرژی نانوکپسولهای B.P در مجله energy and building با ایمپکت فاکتور 2.89

 • مقاله خانم پریا سلطانی هوراند دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه با عنوان اینورتاز و اثر فاکتورهای pH و دما بر فعالیت آنزیمی آن در همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

 • مقاله اقای دکتر احد مختارزاده تحت عنوان graphene quantum dot as an electrically conductive material toward low potential detection : a new platform for interface science در مجله journal of materials science :materials in electronice با ایمپکت فاکتور 1.56

 • مقاله خانم میترا نیک آسا، دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه با عنوان effect of high cholesterol diet on 24(s) hydroxycholesterol levels in hippocampus of wistar male rat در هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

 • مقاله خانم الناز بابایی، دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه با عنوان ارزیابی اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و نوع فتوکاتالیستی آن بر باکتری اشریشیاکلی در دومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو دانشگاه خوارزمی

 • مقاله دکتر احد مختارزاده تحت عنوان  two dimension graphene-based nanomaterials as signal amplification elements in electrochemical microfluidic immune-devices در مجله materials science and engineering با ایمپکت فاکتور 3.44

 • مقاله آقای رستم رضاییان دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه، با عنوان association of NLRP3 polymorphism with visceral leishmaniosis در چهاردهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی ژنتیک

 • مقاله آقای رستم رضاییان دانشجوی ارشد موسسه، با عنوان evaluation of polymorphism of matrix metaloproteinase2-1306C/T inpatients with breast cancer در کنگره بین المللی وملی ژنتیک ایران

 • مقاله آقای رستم رضاییان دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه، با عنوان serum albumin levels in acute stroke : correlation with clinical outcom در نهمین کنگره بین المللی و چهاردمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

 • مقاله آقای رستم رضاییان دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه، با عنوان evaluation of some productive factors as risk factors of breast cancer incidence in north-west of iran 2014-2015 در نهمین کنگره بین المللی و چهاردمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

 • مقاله آقای ایوب کریم زاد دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه، با عنوان نقش مهندسی ژنتیک در افزایش تولید سوختهای زیستی در سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه تهران

 • مقاله خانم پریسا جوانعلی آذر دانشجوی کارشناسی موسسه،تحت عنوان بررسی اپیدمیولوژی نقش خانواده در اعتیاد دانشجویان به اینترنت در سطح شهر تبریز در کنفرانس ملی آینده پژوهشی علوم انسانی و توسعه

 • مقاله خانم پریسا جوانعلی آذر دانشجوی کارشناسی موسسه،تحت عنوان بررسی روابط میان اعتیاد دانشجویان  به اینترنت و خطرپذیری گرایش به انواع مواد مخدر در کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علم اجتماعی-تهران

 • مقاله خانم پریسا جوانعلی آذر دانشجوی کارشناسی موسسه، با عنوان شناسایی و مطالعه کاریولوژیکی قورباغه های جنس rana در تالاب بین المللی قوری گول در دومین همایش ملی تازه های سلولی-مولکولی-تهران

 • مقاله آقای ایوب کریم زاده دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه، تحت عنوان graphene quantum dot as an electrically conductive material toward low potential detection : a new platform for interface science در مجله journal of materials science :materials in electronice با ایمپکت فاکتور 1.56


تقدیر نامه شرکت سما به موسسه ربع رشید

تجلیل از خدمات آقای دکتر محبوب
درهمایش هفته سلامت  که در تاریخ 1394/02/07  در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد از خدمات دکتر محبوب تجلیل بعمل آمد متن لوح اهدائی از طرف ریاست محترم  دانشگاه علوم پزشکی به شرح زیر است.