چهارشنبه 26 دی 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. January 16, 2019

 

وزارت علوم

http://www.msrt.ir/

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir

دانشگاه تبریز

http://www.tabrizu.ac.ir/

دانشگاه صنعتی شریف

http://www.sharif.ir/fa/

دانشگاه شهید بهشتی

http://www.sbu.ir/

انجمن زیست شناسی ایران

http://www.ibs.org.ir/

انجمن بیو تکنولوژی ایران

http://www.iribs.org/persian/

دانشگاه علامه طباطبائی

http://www.atu.ac.ir/

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir

12345


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.