چهارشنبه 26 دی 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. جانفييه 16, 2019

نامنام خانوادگیرشتهتحصیلاتپست الکترونیکی
سمانهبشیری   
مریمپیدا   
حجت الهربانی   
ساسانزینالی پور   
محمد حسینشاه حسینیبیوتکنولوژی Ph.D 
رسولشهنازی   
رضاصبوریمدیریتکارشناس ارشد 
منوچهرعابدی ولوجردیایمونولوژیPh.D 
سلطانعليمحبوب بيوشيميPh.D 
جلالمحمدي شيمي Ph.D 
احدمختارزاده   
حسام الدینمدنی   
حمید رضامهبودیآموزش زبان انگلیسیPh.D 
مرتضیواحدجباری   


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.