چهارشنبه 26 دی 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. January 16, 2019

سر برگ امتحان مختص اساتید(دانلود)

فرم تقاضای معادل سازی (دانلود)

فرم تقاضای موجه بودن غیبت پزشکی در جلسه امتحان(دانلود)

فرم تسویه حساب (دانلود)

فرم درخواست صدور کارت المثنی (دانلود)


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.