چهارشنبه 26 دی 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. January 16, 2019اطلاعیه کارت جلسه امتحان نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97


کلیه دانشجویان جهت دریافت کارت امتحان از تاریخ 1397/10/12 به پروفایل خودمراجعه ، و نسبت به دریافت کارت امتحان اقدام نمایند.کارت ورود به جلسه امتحان می بایست پرینت شده و عکسدار باشد.

 

*ضروری است دانشجویان بدهکاردر اسرع وقت نسبت به رفع مشکل مالی و دانشجویانی که نقص پرونده دارند نسبت به برطرف نمودن نواقص پرونده اقدام نمایند. در غیر این صورت صدور کارت امتحان امکانپذیر نخواهد بود.

 

*دانشجویانی که ارزشیابی اساتید را انجام ندهند کارت ورود به جلسه امتحان برایشان فعال نخواهد شد و دسترسی به ثبت نام نیمسال بعدی را نخواهند داشت.

 

تذکر مهم:

به همراه داشتن کارت امتحان در زمان برگزاری امتحانات برای کلیه دانشجویان الزامی است. در غیر این صورت از شرکت دانشجو در جلسه امتحان ممانعت بعمل خواهد آمد.

تاریخ درج : خوانده شده : 945کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.