چهارشنبه 28 آذر 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. December 19, 2018 

موسسه آموزش عالی ربع رشید در نظر دارد در هفته پژوهش مراسمی جهت گرامیداشت این هفته برگزار نماید . از تمامی اساتید و دانشجویان پژوهشگر دعوت می شود با مراجعه به سایت موسسه و تکمیل فرم پژوهشگر برتر و تحویل آن به گروه علوم زیستی(خانم دکتر خواجه نصیری) تا مورخه 97/09/12 اقدام نمایند.      با تشکر (امور پژوهشی موسسه)


 

  • 1-مبنای امتیاز دهی بر اساس فعالیتهای پژوهشگر در سال96-97 (2017-2018) و بر اساس جدول شماره 1 ارزیابی خواهد گردید.
  • 2-جهت محاسبه امتیازات پرینت صفحه اول مقاله با Affiliation موسسه و همچنین کپی جلد کتاب و گواهی شرکت در کنگره ها ـ ثبت اختراعو گواهی جوایز جشنواره بهمراه تکمیل جداول 2-3 -4 -5 و 6 پیوستی تا مورخه 97/9/12 به مدیر گروه زیست تحویل گردد. بدیهی است مدارکی که بعد از این تاریخ تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

 

جدول 1

 

 

ردیف

فعالیت پژوهشی

امتیاز در واحد کار

امتیاز کل

1

مقاله علمی پژوهشی ISI

امتیاز پایه 10 و به ازای هر IF 2 امتیاز علاوه میگردد

10

 

2

مقاله علمی پژوهشی فارسی یا انگلیسی غیر ISI

5

 

3

خلاصه مقالات در همایش های علمی داخلی

2

 

4

خلاصه مقالات در همایش های علمی خارجی

3

 

5

ثبت اختراع داخلی

10

 

6

ثبت اختراع خارجی

15

 

7

تالیف کتاب فارسی

20

 

8

تالیف کتاب انگلیسی

30

 

9

ترجمه کتاب فارسی

10

 

10

مقالات تجاری سازی شده

10

 

11

جوایز جشنواره های خوارزمی و رازی

30

 

 

 

جمع کل

 

 

 

جدول 2

 

 

 

 

ردیف

عنوان مقاله علمی پژوهشی ISI

 

عنوان مجله

سال انتشار مقاله

Impact Factor

امتیاز

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3

 

 

 

 

ردیف

عنوان کتاب های تالیفی یا ترجمه

 

عنوان کتاب

سال انتشار

تالیف / ترجمه

امتیاز

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4

 

 

 

 

ردیف

عنوان مقاله ارائه شده در کنگره

 

نام کنگره یا همایش

سال برگزاری

داخلی/ خارجی

امتیاز

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

جدول 5

 

 

 

ردیف

عنوان ثبت اختراع

 

سال ثبت اختراع

داخلی/ خارجی

امتیاز

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

جدول 6

 

 

 

 

ردیف

عنوان جوایز اخذ شده

 

عنوان جشنواره

سال برگزاری جشنواره

داخلی/ خارجی

امتیاز

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

تاریخ درج : 20/8/1397 خوانده شده : 280کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.