جمعه 25 آبان 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. November 16, 2018شماره تلفن های جدبد موسسه قبل از نقل مکان به ساختمان جدید بشرح زیر قابل استفاده می باشد.35570566-35569284


تاریخ درج : خوانده شده : 185کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.