چهارشنبه 26 دی 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. January 16, 2019شماره تلفن های جدبد موسسه قبل از نقل مکان به ساختمان جدید بشرح زیر قابل استفاده می باشد.35570566-35569284


تاریخ درج : خوانده شده : 457کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.