چهارشنبه 28 آذر 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. December 19, 2018بدینوسیله به آگاهی دانشجویان عزیز و پذیرفته شدگان جدید سالتحصیلی 98-97 می رساند،این موسسه در نیمسال اول سالتحصیلی جدید هیچگونه افزایشی در شهریه نسبت به سالتحصیلی قبل اعمال ننموده است.


تاریخ درج : 20/6/1397 خوانده شده : 582کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.