چهارشنبه 26 دی 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. January 16, 2019

  فصلنامه علمی و پژوهشی دانشجویی(بیولوژی در هزاره سوم): سالدوم- شماره یک-بهار97-شماره 4 (دانلود)

فصلنامه علمی و پژوهشی دانشجویی(بیولوژی در هزاره سوم): سال اول- شماره سه- زمستان96(دانلود)


فصلنامه علمی و پژوهشی دانشجویی(بیولوژی در هزاره سوم): سال اول- شماره دو- پاییز96(دانلود)


  فصلنامه علمی و پژوهشی دانشجویی(بیولوژی در هزاره سوم): سال اول- شماره یک- تابستان 96(دانلود)
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.