چهارشنبه 26 دی 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. January 16, 2019

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت بیمه میرساند که انتخاب درس کارآموزی فقط در ترم آخر دارای اعتبار است در غیر این صورت خلاف آئین نامه بوده و اعتبار قانونی ندارد.


ترم بندی دروس رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه موسسه آموزش عالی ربع رشید دانلود(1و2)


چارت درسی رشته مدیریت بیمه مقطع کارشناسی ناپیوسته (دانلود)

چارت درسی رشته اموربیمه مقطع کاردانی (دانلود)

رشته  مترجمی زبان انگلیسی دوره  کارشناسی                                                          

این دوره با توجه به نیاز مبرم و روز افزون جامعه به وجود مترجمان مبرز و ذیصلاح در زمینه های فرهنگی ، ادبی و علوم انسانی و برای کسب مهارتهای چهار گانه (درک مطلب ،حرف زدن ،خواندن و نوشتن ) زبان انگلیسی و اشنایی با فنون ترجمه پیش بینی شده است.  و فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود منابع و متون علمی و ادبی و فنی زبان انگلیسی را به نحو مطلو ب به زبان فارسی برگردانندو نیازهای وزارتخانه ها و موسسات خصوصی را برای ترجمه  فنی ، تجاری و اداری رفع نمایند و نیازهای رسانه های همگانی را برای ترجمه مطالب عمومی،روزنامه ای و خبری بر طرف کنند.

چارت درسی رشته مترجمی زبان انگلیسی (دانلود)

 


رشته حسابداری دوره کارشناسی نا پیوسته                                                         

هدف این دوره تربیت کارشناس علمی –کاربردی در رشته حسابداری است فارغ التحصیلان این رشته

دانش و مهارتهای لازم را در زمینه های حسابداری صنعتی ،دولتی و مالی فرا می گیرندو از توانا ییهای

زیر بر خودار می شوند:

1- انجام امور حسابداری عموعی در موسسات باز رگانی بانکها و واحد های تولیدی و صنعتی و موسسات دولتی

2- انجام امور حسابداری در موسسات دولتی ،غیر انتفاعی و تعاونیها

3- حسابرسی شرکتهای بازرگانی ،تولیدی و صنعتی

4- طراحی و اجرای سسیتمهای حسابداری و مالی. و می توانند در مشاغل زیر به نحواحسن انجام وظیفه نمایند.                                                                            

الف-حسابدار در موسسات بزرگ

ب-حسابدارصنغتی در موسسات بزرگ

پ- حسابدار دولتی

ت- حسابدار عموعی در موسسات

چارت درسی رشته حسابداری (دانلود )

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.