چهارشنبه 28 آذر 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. December 19, 2018برگشت به صفحه قبلی

 
 
   
  

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد در دانشگاه های کشور


  

آيين نامه نقل و انتقال

 

دانشجويان شاهد در دانشگاههاي كشور

 

( مصوب جلسه 304 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ16/7/1374 )

 

ماده 1 – تسهيلات موضوع اين آيين نامه تك فرزندان ذكور و كليه فرزندان اناث و همسران شاهد را در مقاطع مختلف تحصيلي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور شامل مي شود.

تبصره 1 : ساير فرزندان معزز شاهد در صورت درخواست مي توانند از مزاياي آيين نامه هاي جاري نقل و انتقال وزارتين استفاده نمايند.

تبصره 2 : دوره هاي دكتري تخصصي مشمول اين آيين نامه نخواهند بود.

ماده 2 – كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظفند در هر سال تحصيلي با درخواست انتقال دانشجويان شاهد مذكور در ماده 1 اين آيين نامه پس از ثبت نام در ابتداي ترم در شروع سال تحصيلي خارج از ضوابط نقل و انتقال آيين نامه آموزشي موافقت نمايد.

ماده 3 – حداكثر 2 % سهميه پذيرش در هر مقطع تحصيلي ( كارداني ، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري غير تخصصي ) در هر دانشگاه يا دانشكده تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت انتقال فرزندان و همسران شاهد جديدالورود موضوع ماده (1) در شروع هر سال تحصيلي اختصاص مي يابد.

تبصره 1 : در صورت عدم تكميل سقف 2% توسط دانشجويان جديدالورود حداكثر تا سقف 5/. % از سهميه فوق به دانشجويان شاهد ورودي سالهاي قبل تخصيص مي يابد.

تبصره 2 : ملاك تعيين ظرفيت پذيرش هر مقطع دفترچه راهنماي آزمون سراسري دفترچه هاي راهنماي آزمون كارداني به كارشناسي ، كارشناسي به كارشناسي ارشد يا ورود دانشجو مي باشد.

تبصره 3 : با توجه به محدوديت ظرفيت دوره دكتري دندانپزشكي سهميه انتقالي دانشجويان شاهد در اين دوره تحت هر شرايطي از 2% تجاوز نخواهد كرد، بعبارت ديگر در صورت عدم تكميل و استفاده از سهميه 2% رشته هاي پزشكي و داروسازي مازاد سهميه اين رشته ها قابل استفاده در رشته دندانپزشكي نخواهد بود.

ماده 4 : افراد واجد شرايط با تأييد و معرفي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و از طريق معاونتهاي ذيربط در وزارتين فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه مقصد معرفي خواهند شد. 

ماده 5 : اين آيين نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاريخ 4/11/75 به تصويب رسيد.

  
     


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.