جمعه 1 تير 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. June 22, 2018برگشت به صفحه قبلی

 
 
   
  

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد در دانشگاه های کشور


  

آيين نامه نقل و انتقال

 

دانشجويان شاهد در دانشگاههاي كشور

 

( مصوب جلسه 304 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ16/7/1374 )

 

ماده 1 – تسهيلات موضوع اين آيين نامه تك فرزندان ذكور و كليه فرزندان اناث و همسران شاهد را در مقاطع مختلف تحصيلي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور شامل مي شود.

تبصره 1 : ساير فرزندان معزز شاهد در صورت درخواست مي توانند از مزاياي آيين نامه هاي جاري نقل و انتقال وزارتين استفاده نمايند.

تبصره 2 : دوره هاي دكتري تخصصي مشمول اين آيين نامه نخواهند بود.

ماده 2 – كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظفند در هر سال تحصيلي با درخواست انتقال دانشجويان شاهد مذكور در ماده 1 اين آيين نامه پس از ثبت نام در ابتداي ترم در شروع سال تحصيلي خارج از ضوابط نقل و انتقال آيين نامه آموزشي موافقت نمايد.

ماده 3 – حداكثر 2 % سهميه پذيرش در هر مقطع تحصيلي ( كارداني ، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري غير تخصصي ) در هر دانشگاه يا دانشكده تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت انتقال فرزندان و همسران شاهد جديدالورود موضوع ماده (1) در شروع هر سال تحصيلي اختصاص مي يابد.

تبصره 1 : در صورت عدم تكميل سقف 2% توسط دانشجويان جديدالورود حداكثر تا سقف 5/. % از سهميه فوق به دانشجويان شاهد ورودي سالهاي قبل تخصيص مي يابد.

تبصره 2 : ملاك تعيين ظرفيت پذيرش هر مقطع دفترچه راهنماي آزمون سراسري دفترچه هاي راهنماي آزمون كارداني به كارشناسي ، كارشناسي به كارشناسي ارشد يا ورود دانشجو مي باشد.

تبصره 3 : با توجه به محدوديت ظرفيت دوره دكتري دندانپزشكي سهميه انتقالي دانشجويان شاهد در اين دوره تحت هر شرايطي از 2% تجاوز نخواهد كرد، بعبارت ديگر در صورت عدم تكميل و استفاده از سهميه 2% رشته هاي پزشكي و داروسازي مازاد سهميه اين رشته ها قابل استفاده در رشته دندانپزشكي نخواهد بود.

ماده 4 : افراد واجد شرايط با تأييد و معرفي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و از طريق معاونتهاي ذيربط در وزارتين فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه مقصد معرفي خواهند شد. 

ماده 5 : اين آيين نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاريخ 4/11/75 به تصويب رسيد.

  
     


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.