يکشنبه 7 شهريور 1395 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. August 28, 2016

برنامه کلاس های تئوری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول کار در آزمایشگاه

تاریخ درج : 2/6/1395 خوانده شده : 154 ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان محترم:

جهت شرکت در جلسات امتحانی ارائه کارت ورود به جلسه امتحانی الزامی است.

امتحان متون زیست شناسی ساعت14روز سه شنبه 95/6/2 بعمل خواهد آمد.

تاریخ درج : 25/5/1395 خوانده شده : 100 ادامه مطلب

کارگاه آموزشی آشنایی بااصول کار درآزمایشگاه (برای ثبت نام به خانم پیدا مراجعه شود)

تاریخ درج : 23/5/1395 خوانده شده : 263 ادامه مطلب

    تقويم آموزشی نيمسال اول سالتحصيلی 96- 1395موسسه آموزش عالی ربع رشید(دانلود)

تاریخ درج : 4/5/1395 خوانده شده : 394 ادامه مطلب

لیست مقالات و کنگره های جدید اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی ربع رشید

تاریخ درج : 8/4/1395 خوانده شده : 324 ادامه مطلب

تاریخ درج : 10/3/1395 خوانده شده : 1252 ادامه مطلب

برنامه امتحان شفاهی کار آموزی رشته های مدیریت بیمه:

گروه 1(21 تیرماه  95)ساعت 10:30 اسامی

گروه 2( 4مرداد 95)ساعت 10:30اسامی

تاریخ درج : 22/4/1395 خوانده شده : 174 ادامه مطلب

12345678910...


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.