موسسه آموزش عالی ربع رشید

   تاریخچه تشکیل موسسه  ربع رشید

سنگ بنای این موسسه در سال 1381 توسط اعضای اولیه آن، آقایان دکتر فرهاد غریب دوست ، دکتر اسماعیل جبارزاده و

دکتر فریدون مهبودی و به کمک معاونت علوم زیستی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری گذارده شد. هدف اصلی

هسته اولیه این موسسه اقدام جهت تاسیس  موسسه ای جهت برگزاری دوره های High Tech   در زمینه بیوتکنولوژی  و

نانو بیو تکنولوژی بود. بدین خاطر اقدامات اولیه از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردید، به نوعی

که در سال 1382 موفق به گرفتن موافقت اصلی اصولی اولیه جهت برگزاری دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

از وزارت بهداشت شدیم. از اواخر سال 1382 به این جمع آقایان دکتر حسین نادری منش، دکتر بهرام کاضمی دمنه ، دکتر

منوچهر وثوقی شهواری، دکتر منوچهر عابدی ولو جردی ، دکتر حجت ا… ربانی ،و در سال 1383 دکتر محمد حسن شاه

حسینی اضافه شدند.در سال 1384 موسسه و رشته توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی مورد تایید واقع گردید. منتهی

روند امور جهت تاسیس موسسه در وزارت بهداشت و خصوصا ً کمیته علوم پایه با موانع زیادی روبرو گردید ، به نوعی که

پیگیریهای مکرر بدلیل کارشکنیهای کمیته علوم پایه منتج به نتیجه ملموس نگردید. از اینرو از سال 1384 روند پیگیری

تاسیس موسسه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سمت وزارت تحقیقات ، علوم و فناوری تغییر مسیر داده و

پیگیریهای مستمر در طول سال های 1384 الی 1386 منتج به گرفتن موافقت اصولی اولیه و نهایتاً موافقت نهایی جهت

تاسیس موسسه ربع رشید در تبریز در سال 1386 گردید. با توجه به ضوابط و قوانین مرتبط در ارتباط با تاسیس موسسه

های غیر دولتی غیر انتفاعی عالی، موسسین مراکزی مانند قزوین ،لار، تبریز،کیش،و قشم را انتخاب کرده بودند اما بدلیل

همکاریها و پیگیریهای مستمر نمایندگان و استاندار آذربایجان شرقی (تبریز) و فراهم آمدن امکانات لازم جهت تاسیس ،بدین

ترتیب شهر تبریز انتخاب گردید.

موسسه ربع رشید با توجه به کسب موافقت قطعی وزارت علوم بالاخره در سال 1386 وارد کنکور سراسری گردید و در

این سال در چهار رشته از جمله کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی با گرایش بیو تکنولوژی و سلولی و

مولکولی از طریق کنکور سراسری 250 دانشجو پذیرش نمود.