موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

بسمه تعالی
با تبریک سال نو و آرزوی سلامتی دانشجویان عزیز و ریشه کن شدن هرچه زودتر بیماری کرونا و شروع کلاسها با روال عادی.انشااله.
به اطلاع می رساند که جزوات دروس انتخابی نیمسال دوم 99- 98 را که در این بخش بارگذاری شده است می توانند مشاهده و استفاده نمایند.

جزوه اقاي دكتر نهائي

جزوه آقاي دكتر محبوب -Metabolic Regulation

جزوه اقاي دكتر ابراهيمي-مهندسي پروتئين

جزوه  خانم دكتر زرگري - بيوشيمي متابوليسم

جزوه خانم دكتر مهجوري

جزوه خانم دكتر مالک مهدوی

جزوه خانم دكتر روانبخش

جزوه خانم كنعاني

جزوه آقاي دكتر رهبرنيا

جزوه خانم دكتر خواجه نصيري

جزوه اقاي ولي محمدي

جزوه خانم دكتر ماهوتچي

جزوه آقاي دكتر جواهرزاده

جزوه آقاي دكتراحمدي

دروس معارف

لينك گروه علوم انساني(آقاي صبوري)